Политика за поверителност

Политика за поверителност

1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на потребителите на онлайн магазини и услуги.

1.2 Тази политика се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уебсайт и потребителите на услуги; с други думи, когато ние определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

1.3 Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Доколкото тези бисквитки не са строго необходими за предоставянето на нашия уебсайт и услуги, ние ще ви помолим да се съгласите с използването на бисквитки от наша страна, когато за първи път посетите нашия уебсайт.

1.4 Нашият уебсайт включва контроли за поверителност, които засягат начина, по който ще обработваме вашите лични данни. Като използвате контролите за поверителност, можете да получавате директни маркетингови съобщения и да ограничите публикуването на вашата информация.

1.5 В тази политика „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за UAB Poilsio sprendimai.

2. Кредит

2.1 Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Трябва да запазите горния кредит. Използването на този документ без кредитната карта е нарушение на авторските права. Можете обаче да закупите от нас еквивалентен документ, който не включва кредита.

3. Как използваме вашите лични данни

3.1 В този раздел 3 сме посочили:

(a) общите категории лични данни, които може да обработваме;

(б) [в случай на лични данни, които не сме получили директно от вас, източникът и специфичните категории на тези данни];

(в) целите, за които можем да обработваме лични данни;

(г) правните основания на обработването.

3.2 Възможно е да обработваме данни за използването на нашия уебсайт и услуги от ваша страна („данни за използването“). Данните за използването може да включват вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръки, продължителност на посещението, показвания на страници и навигационни пътища на уебсайтове, както и информация за времето, честотата и модела на използване на вашата услуга. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване на анализи. Тези данни за използване могат да бъдат обработвани за целите на анализиране на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси, а именно наблюдение и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

3.3 Възможно е да обработваме данните за вашия акаунт („данни за акаунта“). Данните за акаунта може да включват вашето име и имейл адрес. Данните за акаунта могат да бъдат обработвани за целите на работата на нашия уебсайт, предоставянето на нашите услуги, гарантирането на сигурността на нашия уебсайт и услугите, поддържането на резервни копия на нашите бази данни и комуникацията с вас. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.

3.4 Възможно е да обработваме вашата информация, включена в личния ви профил на нашия уебсайт („данни за потребителския профил“). Данните за профила може да включват вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, профилни снимки, пол, дата на раждане, статус на връзка, интереси и хобита, подробности за образованието и заетостта. Данните от профила може да се обработват за целите на разрешаването и наблюдението на използването на нашия уебсайт и услуги от ваша страна. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.

3.5 Възможно е да обработваме вашите лични данни, които са предоставени в хода на използването на нашите услуги („данни за услугата“). Данните за услугата може да се обработват за целите на работата на нашия уебсайт, предоставянето на нашите услуги, гарантирането на сигурността на нашия уебсайт и услугите, поддържането на резервни копия на нашите бази данни и комуникацията с вас. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.

3.6 Може да обработваме информация, която публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез нашите услуги („данни за публикуване“). Данните за публикуване могат да бъдат обработвани за целите на разрешаването на такова публикуване и администриране на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси, а именно (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.

3.7 Можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпратите относно стоки и/или услуги („данни за запитване“). Данните за запитване могат да бъдат обработвани за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните стоки и/или услуги за Вас. Правното основание за тази обработка е съгласието.

3.8 Можем да обработваме информация, свързана с нашите взаимоотношения с клиенти, включително информация за контакт с клиенти („данни за взаимоотношения с клиенти“). Данните за връзка с клиенти може да включват вашето име, вашите данни за контакт и информация, съдържаща се в комуникацията между нас и вас или вашия работодател. Източникът на данните за взаимоотношенията с клиентите сте вие ​​или вашият работодател. Данните за взаимоотношенията с клиенти могат да бъдат обработвани за целите на управление на нашите взаимоотношения с клиенти, комуникация с клиенти, водене на записи на тези комуникации и популяризиране на нашите продукти и услуги пред клиенти. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси, а именно правилното управление на нашите взаимоотношения с клиенти.

3.9 Възможно е да обработваме информация, свързана с транзакции, включително покупки на стоки и услуги, които сключвате с нас и/или чрез нашия уебсайт („данни за транзакции“). Данните за транзакцията може да включват вашите данни за контакт, данни за вашата карта и подробности за транзакцията. Данните за транзакциите могат да бъдат обработвани за целите на доставката на закупените стоки и услуги и водене на правилни записи за тези транзакции. Правното основание за тази обработка е изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор и нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg).

3.10 Възможно е да обработваме информация, която ни предоставяте с цел абониране за нашите имейл известия и/или бюлетини („данни за известяване“). Данните за уведомяване може да се обработват за целите на изпращането на съответните уведомления и/или бюлетини. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и/или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.

3.11 Можем да обработваме информация, съдържаща се във или свързана с всяко съобщение, което ни изпращате („данни за кореспонденция“). Данните за кореспонденция могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с комуникацията. Нашият уебсайт ще генерира метаданните, свързани с комуникациите, направени чрез формулярите за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденция могат да бъдат обработвани за целите на комуникация с вас и водене на записи. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg).

3.12 Можем да обработваме всички ваши лични данни, посочени в тази политика, когато е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за тази обработка са нашите легитимни интереси, а именно защитата и отстояването на нашите законни права, вашите законни права и законните права на други лица.

3.13 Можем да обработваме всички ваши лични данни, посочени в тази политика, когато е необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рисковете или получаване на професионален съвет. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.bg).

3.14 В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме вашите лични данни, посочени в този раздел 3, ние можем също да обработваме всякакви ваши лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, на което сме подчинени, или в с цел защита на вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

3.15 Моля, не ни предоставяйте лични данни на други лица, освен ако не ви подканим да го направите.

4. Предоставяне на вашите лични данни на други лица

4.1 Можем да разкрием вашите лични данни на всеки член на нашата група компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и всички негови дъщерни дружества), доколкото е разумно необходимо за целите и на правните основания, посочени в тази политика. Информация за нашата група от компании можете да намерите на https://esaunashop.bg/bg/za-nas

4.2 Можем да разкрием вашите лични данни на нашите застрахователи и/или професионални съветници, доколкото е разумно необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове, получаване на професионален съвет или установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съда производство или по административно или извънсъдебно производство.

4.3 Можем да разкрием „посочете категория или категории лични данни“ на нашите доставчици или подизпълнители, доколкото е разумно необходимо за изпълнение на поръчката.

4.4 Финансовите транзакции, свързани с нашия уебсайт и услуги, ИЛИ могат да се обработват от нашите доставчици на платежни услуги (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Ние ще споделяме данни за транзакции с нашите доставчици на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработката на вашите плащания, възстановяването на такива плащания и разглеждането на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и възстановяване на суми.

4.5 Можем да разкрием вашите данни за запитване на един или повече от тези избрани трети страни доставчици на стоки и услуги, идентифицирани на нашия уебсайт, с цел да им позволим да се свържат с вас, за да могат да ви предложат, пуснат на пазара и продадат подходящи стоки и/или услуги. Всяка такава трета страна ще действа като администратор на данни по отношение на данните за запитванията, които ѝ предоставяме; и след като се свърже с вас, всяка такава трета страна ще ви предостави копие от собствената си политика за поверителност, която ще управлява използването на вашите лични данни от тази трета страна.

4.6 В допълнение към конкретните разкривания на лични данни, посочени в този раздел 4, ние можем да разкрием вашите лични данни, когато това разкриване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или за да защитим вашите жизненоважни интереси или жизнени интереси на друго физическо лице. Може също така да разкрием Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура.

5. Запазване и изтриване на лични данни

5.1 Този раздел 5 определя нашите политики и процедури за запазване на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме нашите законови задължения във връзка със запазването и изтриването на лични данни.

5.2 Личните данни, които обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

5.3 Ние ще запазим вашите лични данни, както следва:

(a) Категорията или категориите лични данни ще се съхраняват за минимален период от 10 работни дни след това и за максимален период от 3 години.

5.4 В някои случаи не е възможно да посочим предварително периодите, за които ще се съхраняват вашите лични данни. В такива случаи ние ще определим периода на задържане въз основа на следните критерии:

(a) периодът на съхранение на категорията лични данни ще бъде определен въз основа на определени критерии.

5.5 Независимо от другите разпоредби на този раздел 6, ние можем да запазим вашите лични данни, когато това запазване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или за да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.

6. Изменения

6.1 Може да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

6.2 Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени в тази политика.

6.3 Може ИЛИ да ви уведомим за промени ИЛИ значителни промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

7. Вашите права

7.1 В този раздел 7 сме обобщили правата, които имате съгласно закона за защита на данните. Някои от правата са сложни и не всички подробности са включени в нашите резюмета. Съответно трябва да прочетете съответните закони и насоки от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

7.2 Вашите основни права съгласно закона за защита на данните са:

(а) право на достъп;

(б) право на корекция;

(в) право на изтриване;

(г) право на ограничаване на обработката;

(д) право на възражение срещу обработване;

(е) право на преносимост на данните;

(ж) право на жалба до надзорен орган; и

(з) право на оттегляне на съгласието.

7.3 Имате право на потвърждение дали обработваме или не вашите лични данни и, когато го правим, на достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработката, съответните категории лични данни и получателите на личните данни. При условие че правата и свободите на другите не са засегнати, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни. Първото копие ще бъде предоставено безплатно, но допълнителните копия може да подлежат на разумна такса.

7.4 Имате право всички неточни лични данни за Вас да бъдат коригирани и, като се имат предвид целите на обработването, всички непълни лични данни за Вас да бъдат допълнени.

7.5 При някои обстоятелства имате право на изтриване на вашите лични данни без неоправдано забавяне. Тези обстоятелства включват: личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; оттеглите съгласието си за обработка, базирана на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработката е за целите на директния маркетинг; и личните данни са били незаконосъобразно обработени. Съществуват обаче изключения от правото на изтриване. Общите изключения включват, когато обработването е необходимо: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

7.6 При някои обстоятелства имате право да ограничите обработката на вашите лични данни. Тези обстоятелства са: оспорвате точността на личните данни; обработването е незаконно, но вие се противопоставяте на изтриването; вече не се нуждаем от личните данни за целите на нашето обработване, но вие се нуждаете от лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; и сте възразили срещу обработването, в очакване на проверката на това възражение. Когато обработката е била ограничена на това основание, може да продължим да съхраняваме вашите лични данни. Въпреки това, ние ще го обработваме само по друг начин: с вашето съгласие; за установяване, упражняване или защита на правни искове; за защита на правата на друго физическо или юридическо лице; или по причини от важен обществен интерес.

7.7 Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, но само доколкото правното основание за обработката е, че обработката е необходима за: изпълнението на задача, изпълнявана в обществения интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни; или целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще спрем да обработваме личната информация, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове.

7.8 Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще спрем да обработваме вашите лични данни за тази цел.

7.9 Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни за научни или исторически изследователски цели или статистически цели на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, изпълнявана по причини от обществен интерес.

7.10 Доколкото правното основание за нашата обработка на вашите лични данни е:

(а) съгласие; или

(б) че обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключването на договор и това обработване се извършва с автоматизирани средства, имате право да получавате вашите лични данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

7.11 Ако смятате, че нашата обработка на вашата лична информация нарушава законите за защита на данните, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да направите това в държавата-членка на ЕС на вашето обичайно местопребиваване, вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение.

7.12 До степента, в която правното основание за нашата обработка на вашата лична информация е съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

7.13 Можете да упражните което и да е от правата си във връзка с вашите лични данни чрез писмено известие до нас, в допълнение към другите методи, посочени в този раздел 8.

8. За "cookies"

8.1 „cookies“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

8.2 „cookies“ могат да бъдат „постоянни cookies“ или „сесийни cookies“: „постоянната cookies“ ще бъде съхранена от уеб браузър и ще остане валидна до зададената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; "сесийната cookies", от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен.

8.3 „cookies“ обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от „cookies“.

9. „cookies“, които използваме

9.1 Използваме „cookies“ за следните цели:

(a) удостоверяване – използваме „cookies“, за да ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате.

(b) състояние - използваме "cookies", за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(c) персонализиране – използваме „cookies“, за да съхраняваме информация за вашите предпочитания и да персонализираме уебсайта.

(d) сигурност - използваме „cookies“ като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските акаунти, включително предотвратяване на измамно използване на идентификационни данни за вход, и за защита на нашия уебсайт и услуги като цяло.

(д) реклама - ние използваме "cookies", за да ни помогнат да показваме реклами, които ще бъдат подходящи за вас.

(е) анализ – използваме „cookies“, за да ни помогнат да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.

(ж) съгласие за „cookies“ – ние използваме „cookies“, за да съхраняваме вашите предпочитания във връзка с използването на „cookies“ по-общо.

10. „cookies“, използвани от нашите доставчици на услуги

10.1 Нашите доставчици на услуги използват „cookies“ и тези „cookies“ може да се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

10.2 Ние използваме "Google Analytics", за да анализираме използването на нашия уебсайт. „Google Analytics“ събира информация за използването на уебсайта посредством „cookies“. Събраната информация, свързана с нашия уебсайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт. Правилата за поверителност на Google са достъпни на: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Публикуваме на нашия уебсайт реклами, базирани на интереси "Google AdSense". Те са пригодени от Google, за да отразяват вашите интереси. За да определи вашите интереси, Google ще проследи поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата с помощта на „cookies“. Или публикуваме реклами на Google AdSense на нашия уебсайт. За да определи вашите интереси, Google ще проследи поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата с помощта на „cookies“. Това проследяване на поведението позволява на Google да адаптира рекламите, които виждате на други уебсайтове, за да отразяват вашите интереси (но ние не публикуваме реклами, базирани на интереси, на нашия уебсайт). Можете да преглеждате, изтривате или добавяте категории по интереси, свързани с вашия браузър, като посетите: https://adssettings.google.com. Можете също така да се откажете от „cookies“ на партньорската мрежа на „AdSense“, като използвате тези настройки или използвате механизма за отказ от „мулти-cookies“ на Network Advertising Initiative на: http://optout.networkadvertising.org. Самите тези механизми за отказ обаче използват „cookies“ и ако изчистите „cookies“ от браузъра си, отказът ви няма да се запази. За да сте сигурни, че отказът се поддържа по отношение на конкретен браузър, можете да обмислите използването на добавките за браузър на Google, налични на: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Управление на "cookies"

11.1 Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемете „cookies“ и да изтриете „cookies“. Методите за това варират от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация относно блокирането и изтриването на cookies чрез тези връзки:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

11.3 Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

12. Нашите данни

12.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Ние сме регистрирани в Sandėlių g. 28, Клайпеда, Литва, под регистрационен номер 303170822, а седалището ни е на адрес Sandėlių g. 28, Клайпеда, Литва.

12.3 Нашето основно място на дейност е Sandėlių g. 28, Клайпеда, Литва.

12.4 Можете да се свържете с нас:

(a) по пощата, на посочения по-горе пощенски адрес;

(b) използване на формата за контакт с нашия уебсайт;

(в) на телефон: +370 609 14143

(г) по имейл: [email protected]