Политика за поверителност

Декларация за поверителност

1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да защитим поверителността на потребителите на онлайн магазини и услуги.

1.2 Тази политика се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уебсайт и потребителите на услуги; с други думи, където ние определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

1.3 Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Доколкото тези бисквитки не са строго необходими за предоставянето на нашия уебсайт и услуги, ние ще Ви помолим да се съгласите с използването на бисквитки при първото Ви посещение на нашия уебсайт.

1.4 Нашият уебсайт включва контрол за поверителност, който влияе върху начина, по който ще обработваме вашите лични данни. Използвайки контрола за поверителност, можете да получавате директни маркетингови съобщения и да ограничавате публикуването на вашата информация. Можете да получите достъп до контролите за поверителност чрез [URL] .

1.5 В тази политика "ние", "ние" и "нашите" вижте UAB Poilsio sprendimai . За повече информация за нас вижте раздел 13.

2. Кредит

2.1 Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal ( https://seqlegal.com ).

Трябва запазват горния кредит. Използването на този документ без кредита представлява нарушение на авторските права. Можете обаче да закупите от нас еквивалентен документ, който не включва кредита.

3. Как използваме вашите лични данни

3.1 В този раздел 3 сме посочили:

(a) общите категории лични данни, които можем да обработваме;

(b) [в случай на лични данни, които не сме получили директно от вас, източника и конкретни категории на тези данни];

(c) целите, за които можем да обработваме лични данни; и

(г) правните основи на обработката.

3.2 Ние можем да обработваме данни за използването от Вас на нашия уебсайт и услуги ("данни за използване" Данните за използването могат да включват вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препратки, продължителност на посещението, изгледи на страници и навигационни пътища на уебсайта, както и информация за времето, честотата и модела на използване на вашата услуга. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване на анализа. Тези данни за използването могат да бъдат обработвани за целите на анализа на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси, а именно наблюдение и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

3.3 Може да обработваме данните за вашия акаунт (" данни за акаунта "). Данните за акаунта могат да включват вашето име и имейл адрес. Данните за акаунта могат да бъдат обработвани за целите на експлоатацията на нашия уебсайт, предоставяне на нашите услуги, осигуряване на сигурността на нашия уебсайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация с вас. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

3.4 Можем да обработваме информацията ви, включена в личния ви профил на нашия уебсайт ("данни на профила"). Данните в профила могат да включват вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, снимки на профила, пол, дата на раждане, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и заетост. Данните на профила могат да бъдат обработвани с цел да се даде възможност и да се наблюдава използването на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки, по ваше желание, за сключване на такъв договор.

3.5 Ние можем да обработваме вашите лични данни, които са предоставени в хода на използването на нашите услуги ("данни за услуги"). Данните за услугата могат да включват посочване на данни . Данните за услугите могат да бъдат обработвани за целите на експлоатацията на нашия уебсайт, предоставянето на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашия уебсайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация с вас. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки, по ваше желание, за сключване на такъв договор.

3.6 Ние можем да обработваме информация, която публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез нашите услуги ("данни за публикации"). Данните за публикацията могат да бъдат обработвани с цел да се даде възможност за такова публикуване и администриране на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ нашите законни интереси, а именно (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

3.7 Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпращате, относно стоки и / или услуги ("данни за запитване"). Данните за запитване могат да бъдат обработвани за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответни стоки и / или услуги за вас. Правното основание за тази обработка е съгласие.

3.8 Ние можем да обработваме информация, свързана с нашите взаимоотношения с клиенти, включително информация за контакт с клиентите ("данни за взаимоотношения с клиенти"). Данните за взаимоотношения с клиенти могат да включват вашето име, вашите данни за контакт и информация, съдържаща се в комуникациите между нас и вас или вашия работодател. Данните за взаимоотношенията с клиентите могат да бъдат обработвани за целите на управлението на нашите взаимоотношения с клиентите, комуникацията с клиентите, воденето на записи за тези комуникации и популяризирането на нашите продукти и услуги пред клиентите. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ нашите законни интереси, а именно правилното управление на нашите взаимоотношения с клиенти.

3.9 Ние можем да обработваме информация, свързана с транзакции, включително покупки на стоки и услуги, които сключвате с нас и / или чрез нашия уебсайт (" данни за транзакции"). Данните за транзакциите могат да включват вашите данни за контакт, данни за вашата карта и данни за транзакцията. Данните за транзакциите могат да бъдат обработвани с цел предоставяне на закупените стоки и услуги и водене на правилни записи на тези транзакции. Правното основание за тази обработка е изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на мерки по ваше искане за сключване на такъв договор и нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) .

3.10 Можем да обработваме информация, която ни предоставяте с цел абониране за нашите известия по имейл и / или бюлетини ("данни за известия"). Данните за уведомяване могат да бъдат обработвани за целите на изпращането на съответните известия и / или бюлетини. Правното основание за тази обработка е съгласие ИЛИ изпълнение на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор.

3.11 Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във или свързана с каквато и да е комуникация, която ни изпращате (" данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденция могат да включват комуникационното съдържание и метаданните, свързани с комуникацията. Нашият уебсайт ще генерира метаданните, свързани с комуникациите, направени с помощта на формулярите за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденция могат да бъдат обработвани за целите на комуникацията с вас и воденето на записи. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) .

3.12 Ние можем да обработваме всички ваши лични данни, идентифицирани в тази политика, когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за тази обработка енашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, вашите законни права и законните права на другите.

3.14 Ние можем да обработваме всички ваши лични данни, идентифицирани в тази политика, когато е необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове или получаване на професионален съвет. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) .

3.15 В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме вашите лични данни, посочени в този раздел 3, ние също така можем да обработваме всички ваши лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на законово задължение, на което сме обект, или за за защита на вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

3.16 Моля, не ни предоставяйте лични данни на други лица, освен ако не ви подканим да го направите.

4. Предоставяне на личните ви данни на други

4.1 Можем да разкрием вашите лични данни на който и да е член на нашата група компании (това означава нашите дъщерни дружества, крайния ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), доколкото това е разумно необходимо за целите и на правната основа, посочена в тази политика. Информация за нашата група компании може да бъде намерена на www.esaunashop.com/about-us

4.2 Можем да разкрием Вашите лични данни на нашите застрахователи и / или професионални съветници, доколкото това е разумно необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рисковете, получаване на професионални съвети или установяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура.

4.3 Можем да разкрием посочете категория или категории лични данни на нашите доставчици или подизпълнители, доколкото това е разумно необходимо за попълване на поръчката.

4.4 Финансовите транзакции, свързани с нашия уебсайт и услуги, са ИЛИ могат да се обработват от нашите доставчици на платежни услуги (Bank Luminor, Paysera, Paypal, Opay). Ще споделяме данни за транзакции с нашите доставчици на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработката на вашите плащания, възстановяването на такива плащания и разглеждането на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и възстановявания.

4.5 Можем да разкрием вашите данни за запитване на един или повече от тези избрани доставчици на стоки и услуги на трети страни, идентифицирани на нашия уебсайт, с цел да им дадем възможност да се свържат с вас, за да могат да ви предложат, продадат и продадат съответни стоки и / или услуги . Всяка такава трета страна ще действа като администратор на данни във връзка с данните за запитване, които ние й предоставяме; и след като се свържете с вас, всяка такава трета страна ще ви предостави копие от собствената си политика за поверителност, която ще урежда използването на личните ви данни от тази трета страна.

4.6 В допълнение към конкретното разкриване на лични данни, посочено в този раздел 4, ние можем да разкрием вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подложени, или с цел защита на вашите жизнени интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице. Можем също така да разкрием вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебно производство или в административно или извънсъдебно производство.

5. Запазване и изтриване на лични данни

5.1 Този раздел 5 излага нашите политики и процедури за задържане на данни, които са предназначени да ни помогнат да гарантираме спазването на нашите законови задължения във връзка със запазването и изтриването на лични данни.

5.2 Личните данни, които обработваме с каквато и да е цел или цели, няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

5.3 Ще запазим Вашите лични данни, както следва:

(a) Категорията или категориите лични данни ще бъдат запазени за минимален период от 10 работни дни след това и за максимален период от 3 години .

5.4 В някои случаи не е възможно да посочим предварително периодите, за които ще бъдат запазени вашите лични данни. В такъв cases, ще определим периода на задържане въз основа на следните критерии:

(a) периодът на запазване на категория лични данни ще бъде определен въз основа на посочете критерии .

5.5 Независимо от другите разпоредби на този раздел 6, ние можем да запазим вашите лични данни, когато такова запазване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или с цел защита на вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

6. Изменения

6.1 Може да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

6.2 Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте доволни от каквито и да било промени в тази политика.

6.3 Може ИЛИ да ви уведомим за промени ИЛИ значителни промени в тази политика по имейл или чрез частната система за съобщения на нашия уебсайт.

7. Вашите права

7.1 В този раздел 7 обобщихме правата, които имате съгласно закона за защита на данните. Някои от правата са сложни и не всички подробности са включени в нашите обобщения. Съответно трябва да прочетете съответните закони и насоки от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

7.2 Основните ви права съгласно закона за защита на данните са:

(a) правото на достъп;

(b) правото на коригиране;

(c) правото на изтриване;

(d) правото за ограничаване на обработката;

(д) правото на възражение срещу обработка;

(f) правото на преносимост на данните;

(g) правото на жалба до надзорен орган; и

(з) правото да оттегли съгласието си.

7.3 Имате право на потвърждение дали обработваме личните Ви данни или не и, където го правим, достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработването, съответните категории лични данни и получателите на личните данни. Предоставянето на правата и свободите на другите не се засяга, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни. Първият екземпляр ще бъде предоставен безплатно, но допълнителните копия могат да бъдат предмет на разумна такса. Можете да получите достъп до личните си данни, като посетите [URL] , когато сте влезли в нашия уебсайт.

7.4 Имате право да коригирате неточни лични данни за вас и, като вземете предвид целите на обработването, да попълните непълни лични данни за вас.

7.5 При някои обстоятелства имате право на изтриване на личните ви данни без ненужно забавяне. Тези обстоятелства включват: личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; оттегляте съгласието си за обработка въз основа на съгласие; възразявате срещу обработката съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработката е за целите на директния маркетинг; и личните данни са обработени незаконно. Има обаче изключения от правото на изтриване. Общите изключения включват, когато е необходима обработка: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

7.6 При някои обстоятелства имате право да ограничите обработката на вашите лични данни. Тези обстоятелства са: оспорвате точността на личните данни; обработката е незаконна, но се противопоставяте на изтриването; ние вече не се нуждаем от личните данни за целите на нашата обработка, но вие се нуждаете от лични данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции; и сте възразили срещу обработката, докато се потвърди това възражение. Когато обработването е ограничено на тази основа, ние можем да продължим да съхраняваме вашите лични данни. Ние обаче ще го обработим само по друг начин: с ваше съгласие; за установяване, упражняване или защита на правни искове; за thд защита на правата на друго физическо или юридическо лице; или поради причини от важен обществен интерес.

7.7 Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни на основания, свързани с конкретната ви ситуация, но само доколкото правното основание за обработката е, че обработката е необходима за: изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или упражняване на каквато и да е официална власт, която ни е поверена; или целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме личната информация, освен ако не успеем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които отменят вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

7.8 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме вашите лични данни за тази цел.

7.9 Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни за научни или исторически изследователски или статистически цели на основания, свързани с конкретната ви ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, извършена по съображения от обществен интерес.

7.10 Доколкото правното основание за обработването на личните Ви данни е:

(a) съгласие; или

(б) че обработката е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключването на договор, и такава обработка се извършва с автоматизирани средства, имате право да получите личните си данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

7.11 Ако смятате, че обработването на вашата лична информация нарушава законите за защита на данните, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС на обичайното ви местопребиваване, работното ви място или мястото на предполагаемото нарушение.

7.12 Доколкото правното основание за нашата обработка на вашата лична информация е съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законността на обработката преди оттеглянето.

7.13 Можете да упражнявате всяко свое право във връзка с личните си данни чрез писмено известие до нас ИЛИ чрез методи , в допълнение към другите методи, посочени в този раздел 8.

8. Всичко за бисквитките

8.1 Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

8.2 „Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ бисквитки или "сесия" бисквитки: постоянната бисквитка ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената й дата на изтичане, освен ако потребителят не я изтрие преди датата на изтичане; бисквитката на сесията, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен.

8.3 Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитки.

9. Бисквитки, които използваме

9.1 Използваме бисквитки за следните цели:

(a) удостоверяване - използваме бисквитки, за да ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате в нашия.

(b) статус - използваме бисквитки, за да ни помогнем да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(c) персонализация - използваме бисквитки, за да съхраняваме информация за вашите предпочитания и да персонализираме уебсайта за.

(d) сигурност - използваме бисквитки като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските акаунти, включително предотвратяване на измамине използвайте идентификационни данни за вход и за защита на нашия уебсайт и услуги като цяло.

(д) реклама - използваме бисквитки, за да ни помогнем да показваме реклами, които ще са от значение за вас.

(f) анализ - използваме бисквитки, за да ни помогнем да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.

(g) съгласие за бисквитки - ние използваме бисквитки, за да съхраняваме вашите предпочитания във връзка с използването на бисквитки по-общо.

10. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

10.1 Нашите доставчици на услуги използват бисквитки и тези бисквитки могат да се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

10.2 Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics събира информация за използването на уебсайт посредством бисквитки. Събраната информация, свързана с нашия уебсайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт. Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/ .

10.3 Публикуваме реклами въз основа на интереси на Google AdSense на нашия уебсайт. Те са пригодени от Google, за да отразяват вашите интереси. За да определи вашите интереси, Google ще проследява поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата, използвайки бисквитки. ИЛИ публикуваме реклами от Google AdSense на нашия уебсайт. За да определи вашите интереси, Google ще проследява поведението ви на нашия уебсайт и на други уебсайтове в мрежата, използвайки бисквитки. Това проследяване на поведението позволява на Google да приспособи рекламите, които виждате на други уебсайтове, за да отразяват вашите интереси (но ние не публикуваме реклами въз основа на интереси на нашия уебсайт). Можете да преглеждате, изтривате или добавяте категории по интереси, свързани с вашия браузър, като посетите: https://adssettings.google.com . Можете също така да се откажете от бисквитката на партньорската мрежа на AdSense, като използвате тези настройки или като използвате механизма за отказване на множество бисквитки на Network Advertising Initiative на адрес: http : //optout.networkadvertising.org . Самите тези механизми за отказ обаче използват бисквитки и ако изчистите бисквитките от браузъра си, отказът ви няма да бъде запазен. За да сте сигурни, че се запазва възможността за отказ по отношение на определен браузър, може да помислите за използването на приставките за браузър на Google, достъпни на адрес: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

11. Управление на бисквитки

11.1 Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки и да изтривате бисквитки. Методите за това варират от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокиране и изтриване на бисквитки чрез тези връзки:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg ( Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/ enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera) ;

(г) https://support.microsoft.com/en-gb/ help / 17442 / windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); и

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10- microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

11.3 Ако блокирате бисквитки, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

12. Нашите подробности

12.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от UAB Poilsio sprendimai .

12.2 Регистрирани сме в ул. Аглуонос. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Литва, под регистрационен номер 303170822 , а седалището ни е на ул. Agluonos. 44, Siupariu k., 96165 Klaipeda r., Литва.

12.3 Основното ни място на дейност е на liepų g. 54, Klaipėda .

12.4 Можете да се свържете с нас:

(a) по пощата, на посочения по-горе пощенски адрес;

(b) използвайки формата ни за връзка с уебсайта;

(c) по телефона, на номера за връзка, публикуван от време на време на нашия уебсайт;

(d) по имейл, използвайки от време на време имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт.

13. Служител по защита на данните

13.1 Данните за контакт на нашия служител по защита на данните са: emilijus@poilsiosprendimai.lt .