Списък Покажи: Таблица
Сортировка:
Покажи:
Helo парогенератор Premium

Генераторът Helo Steam за лична употреба е базиран на най-новата налична технология. Той поставя изц.....

Парогенератор Helo Steam Pure 7,7kW

Генераторът Helo Steam за лична употреба се основава на най -новата налична технология. Той задава и.....

Парогенератор Helo Steam Elite

Генераторът Helo Steam за лична употреба се основава на най -новите налични технологии. Комплектът в.....

Парен генератор Helo Steam Pure 6,0kW

Генераторът Helo Steam за лична употреба се основава на най -новата налична технология. Той задава и.....

Парен генератор Helo Steam Pure 4,7kW

Генераторът Helo Steam за лична употреба се основава на най -новата налична технология. Той задава и.....

Парен генератор Helo Steam Pure 3,4kW

Генераторът Helo Steam за лична употреба се основава на най -новата налична технология. Той задава и.....

Helo парогенератор Steam Pro Pure 9,5kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Pure 16kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Pure 14kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Pure 12kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Elite 9,5kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Elite 16kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Elite 14kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Helo парогенератор Steam Pro Elite 12kW

Генераторът на пара Helo за частна употреба е базиран на най-новата налична технология. Той задава с.....

Парогенератор Helo HNS M2 за частно и обществено ползване на парни сауни. Автоматично защитен от .....

td> 12 12 12 12 Допълнителна информация IP20 IP20 IP20 IP20 .....

sup>   5 х 2,5 5 х 6 5 х 6 5 х 6 Предпазител А 3 х 16 3 х 25 3 х .....