Гаранция и връщане

Всички продукти се покриват от гаранционните срокове на производителя.

В страните от ЕС е валидна Директива 1999/44/EC, която предвижда минимум 24 месеца гаранционен срок.
При предаване на продукта за гаранционен ремонт е необходимо да притежавате документ за покупка или попълнена гаранционна карта.
При повреда на продукта преди изтичане на посочения гаранционен срок, гаранционният ремонт се извършва безплатно.


Гаранционните задължения не важат:

 • за дефектни източници на светлина;
 • продуктът не се използва по предназначение (за търговски, производствени цели или без спазване на изискванията, посочени в инструкцията за употреба);
 • е извършен самостоятелен ремонт, уплътненията са повредени, има признаци, че продуктът е манипулиран и др.;
 • има механична повреда на корпуса на продукта или други части;
 • продуктът е бил неправилно свързан към източника на захранване или повреден поради прекалено високи импулси на захранващо напрежение по време на електроинсталационни работи в подстанции, разпределителни съоръжения и др.;
 • продуктът е повреден от мълния, огън, вода или други елементи, агресивни вещества, течности и др.;
 • за приставки за продукти, аксесоари, части и модули с ограничен експлоатационен живот.

 

Опаковка

Препоръчително е на всички клиенти да запазят оригиналната опаковка на продукта в случай на необходимост от гаранционно обслужване - това е изискването на някои производители. Серийният номер на продукта или друга важна информация, необходима за идентифициране на продукта, не могат да бъдат премахнати от продукта и опаковката.

 

Процедура за връщане на продукт

Ако има причини, поради които закупеният продукт не е подходящ, купувачът има право да го върне на продавача в рамките на 14 календарни дни от получаване на продукта.

Когато купувачът откаже да приеме доставената стока без дефекти, той трябва да заплати транспортните разходи за връщане на стоката до нас.

Върнатият продукт трябва да бъде неупотребяван и в оригиналната си опаковка, с изключение на вакуумна прозрачна опаковка.

Всички фабрични стикери, включително серийния номер, трябва да присъстват върху продукта и/или неговата опаковка.

Ако на купувача е продаден нехранителен продукт с неподходящо качество и продавачът не е обсъдил недостатъците му с купувача, купувачът има право да поиска от продавача:

 • замени продукт с неподходящо качество с продукт с подходящо качество;
 • съответно намалете цената на продукта;
 • в разумен срок да отстрани безплатно дефектите на продукта;
 • да възстанови разходите за отстраняване на недостатъците на стоката, ако продавачът не ги е отстранил в разумен срок, потребителят е отстранил недостатъците сам или с помощта на трети лица;
 • да прекрати едностранно договора за покупко-продажба и да поиска връщане на парите, заплатени за продукта.

 

Стоките се заменят или връщат на мястото на закупуване или на друго посочено от продавача място, удобно за купувача. Купувачът отправя писмена заявка до продавача, в която посочва недостатъците на стоката. Към заявлението са приложени касов бон или разписка за покупко-продажба или друг документ, потвърждаващ покупко-продажбата на стоки от този продавач и гаранционен документ (ако за продадените стоки е определен гаранционен срок за качество).

Ако купувачът не харесва формата, размера, цвета, модела или комплектността на закупената стока, той има право да я замени с аналогична стока в четиринадесет дневен срок от деня на продажба на нехранителни стоки, освен ако продавачът задайте по-дълъг период.

Ако продавачът не разполага с продукт, подходящ за замяна, купувачът има право да върне продукта на продавача в посочения срок и да възстанови парите, заплатени за него.

При възникване на спор относно промяна във външния вид на стоката или повреда на стоката, продавачът е длъжен да се обърне писмено към Държавната инспекция по нехранителни стоки, като при получаване на писмените заключения от нея незабавно уведоми купувача.