Списък Покажи: Таблица
Сортировка:
Покажи:
EOS SteamRock Premium II парогенератор

Парогенератор клас Luxus за парни бани. Подходящ за интензивна търговска употреба, иновативна констр.....

EOS SteamRock Premium II NC парогенератор

Парогенератор клас Luxus за парни бани. Подходящ за интензивна търговска употреба, иновативна констр.....

EOS SteamRock Basic парогенератор

Първокласен парогенератор за парни бани. Подходящ за интензивна търговска употреба, иновативна конст.....

Високоефективен парогенератор (IPC4) за търговски парни кабини. С мултифункционален контрол за: Темп.....

Високоефективен парогенератор (IPX4) за търговска употреба. С вградена функция за промиване (премахв.....